Cílem projektu je vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Projekt pomůže přírodně unikátním podmáčeným smrčinám v samém srdci Jizerských hor. Dojde k výsadbám více jak 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudováním 60 přehrážek se podaří obnovit i unikátní rašeliniště, která jsou v současné době ohrožena vysycháním.

TL;DR

  • Cíl: výsadba stromů a obnova rašelinišť
  • Hledá se: 358 752 Kč
  • Financování: další 2 miliony získány z dotace
  • Organizuje: Nadace Ivana Dejmala

Podrobnosti projektu

Projekt, který bude realizován v letech 2019–2021, je zaměřen na zvýšení diverzity lesních porostů v Jizerských horách a záchranu místních rašelinišť. Počítá se s výřezem nepůvodních dřevin a kosodřevin a naopak výsadbou geneticky původních smrků ztepilých, jedlí a listnatých dřevin včetně jejich ochrany proti poškození zvěří. Další část projektu se zaměřuje na nápravu vodního režimu. Konkrétně zmírněním negativních účinků rychlého odtoku vody z vrchoviště formou vybudování dřevěných přehrážek.

Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu je 2,4 miliónů korun a Jizersko-ještědskému horskému spolku, který bude realizátorem celé akce, se na něj podařilo získat dotaci z OPŽP ve výši cca 2 mil. korun. Formou příspěvků se hledá zbývající částka ve výši 358 752,- Kč.