Česká společnost ornitologická vytvořila ve východních Čechách unikátní ptačí park Josefovské louky. Projekt podporuje udržení vzácných druhů mokřadních ptáků a zároveň pomáhá k zadržení vody v krajině.

Cílem sbírky je vykoupit okolní pozemky a použít je na rozšíření parku.

TL;DR

Dosud ČSO dokázala vykoupit už 32 ha pozemků (včetně spoluvlastnictví), které mění v unikátní mokřadní ráj pro ptáky, obojživelníky a další živočichy i rostliny.  Vybudovali tůně různých velikostí, nechali opravit stoletý zavlažovací systém a 2x ročně na louky pouští vodu, tak jako tomu bývalo dříve při jarních a podzimních záplavách.

Funguje to: ptáků zde již bylo zaznamenáno 166 druhů včetně těch velmi vzácných, jako jsou jeřábi popelaví, 4 druhy chřástalů, břehouši černoocasí, kalousi pustovky, a mnoho dalších.  Pravidelně hnízdí skryté bekasiny otavní nebo dříve v ČR běžné čejky chocholaté, v sezóně 2018 nově zahnízdila vzácná skrytě žijící kachna čírka modrá.

Někteří vlastníci jsou právě teď ochotni pozemky prodávat. Jednat je ale nutné rychle, dokud jsou vlastníci ochotni pozemky prodat ČSO a ne dalším zájemcům v pořadí, kteří ochranu ptáků bohužel neupřednostňují. Navíc nové změny v občanském zákoníku komplikují nákup pozemků s více vlastníky. A takových je v Ptačím parku ještě hodně.